فیلتر

نمایش 151–180 از 213 نتیجه

نهال گردو پکان

نهال گردو پکان آمریکایی

 • گلدهی : زود گل است
 • باردهی : از سال اول
 • مناسب : گرمسیر
نهال گردو تو سرخ

نهال گردو توسرخ

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال گردو توسیرکان

نهال گردو تویسرکان

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال سوم
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال گردو چندلر یکی از پر فروش ترین ارقام نهال گردو در ایران می باشد.

نهال گردو چندلر پیوندی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال اول
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
باردهی درخت گردو خوشه ای

نهال گردو خوشه ای

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال اول
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال گردو دماوند

نهال گردو دماوند

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال سوم
 • مناسب : سردسیر
درخت گردو روند

نهال گردو روند

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : سردسیر
نهال گردو ژنوتیپ

نهال گردو ژنوتیپ برتر

 • گلدهی : میانگل است
 • باردهی : از سال اول
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
گردو ساندلند

نهال گردو سانلند

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : سردسیر
نهال گردو شیلی

نهال گردو شیلی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال اول
 • مناسب : معتدل سردسیر
درخت گردو فرانسوی

نهال گردو فرانسوی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : سردسیر
نهال گردو فرانکت

نهال گردو فرانکت

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال اول
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال گردو فرنور

نهال گردو فرنور پیوندی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال اول
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال گردو کاغذی

نهال گردو کاغذی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال گردو کانادایی

نهال گردو کانادایی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال اول
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال گردو لارا

نهال گردو لارا

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال اول
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
گردو مراغه

نهال گردو مراغه

 • گلدهی : میانگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل
نهال گردو هارتلی

نهال گردو هارتلی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال اول
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال گریپ فروت

نهال گریپ فروت

 • گلدهی : میانگل است
 • باردهی : از سال سوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال گلابی اسپادانا

نهال گلابی اسپادانا

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال گلابی با پایه پیرودوارف

نهال گلابی با پایه پیرودوارف

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال گلابی بیروتی

نهال گلابی بیروتی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال گلابی درگزی

نهال گلابی درگزی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال گلابی دوشیز

نهال گلابی دوشیز

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال گلابی آنجو

نهال گلابی رد آنجو

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال گلابی سردرودی

نهال گلابی سردرودی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال گلابی سیبی

نهال گلابی سیبی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال گلابی شاه میوه

نهال گلابی شاه میوه

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال گلابی مشو

نهال گلابی مشو

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال گوجه سبز برغان

نهال گوجه سبز برغان

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
دکتر نهال با بهترین کادر مهندسین جهاد کشاورزی اماده ی فروش تمامی ارقام نهال به شما عزیزان می باشد .

سوالات متداول

چگونه سفارش ثبت کنم؟

شما می توانید ابتدا محصول مورد نظر را در سایت مشاهده و سپس جهت ثبت سفارش، با مشاوران ما ارتباط برقرار نمایید.

آیا امکان خرید نهال به صورت اینترنتی می باشد؟

امکان ثبت سفارش به صورت اینترنتی پیاده سازی شده است اما بنا بر یک سری مسائل فنی، در حال حاضر تنها به صورت تلفنی پذیرای سفارش شما می باشیم.