فیلتر

نمایش 31–60 از 213 نتیجه

نهال انجیر زرد سه فصل

نهال انجیر زرد سه فصل

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انجیر قرمز

نهال انجیر قرمز

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انجیر گلابی

نهال انجیر گلابی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور بلک سیدلس

نهال انگور بلک سیدلس

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور بلک کارنت

نهال انگور بلک کارنت

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل
نهال انگور بلک ویلیام

نهال انگور بلک ویلیام

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور پرلت

نهال انگور پرلت

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور ترکمن

نهال انگور ترکمن ۴

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : گرمسیر
نهال انگور جوین

نهال انگور جوین

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال لنگور چشم گربه ای

نهال انگور چشم گربه ای

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور حسینی

نهال انگور حسینی

 • گلدهی : میانگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور خلیلی

نهال انگور خلیلی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور رازقی

نهال انگور رازقی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور ردگلوب

نهال انگور رد گلوب

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور ردکارنت

نهال انگور ردکارنت

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل
نهال انگور ریش بابا

نهال انگور ریش بابا

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور بی دانه زرد

نهال انگور زرد بی دانه

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور سویت شاپر

نهال انگور سویت شاپر

 • گلدهی : میانگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور شاهانی

نهال انگور سیاه سردشت

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر

نهال انگور شامپاین

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا سردسیر
نهال انگور شاهانی

نهال انگور شانی

 • گلدهی : میان گل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
انگور شصت عروس

نهال انگور شصت عروس

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور شمشیری سیاه

نهال انگور شمشیری

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور شمشیری سفید

نهال انگور شمشیری سفید

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور شیرازی

نهال انگور شیرازی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : گرمسیر
نهال انگور صاحبی

نهال انگور صاحبی

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور عسگری

نهال انگور عسگری

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور فخری

نهال انگور فخری

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور فلیم سیدلس​

 • گلدهی : دیرگل است
 • باردهی : از سال دوم
 • مناسب : معتدل تا گرمسیر
دکتر نهال با بهترین کادر مهندسین جهاد کشاورزی اماده ی فروش تمامی ارقام نهال به شما عزیزان می باشد .

سوالات متداول

چگونه سفارش ثبت کنم؟

شما می توانید ابتدا محصول مورد نظر را در سایت مشاهده و سپس جهت ثبت سفارش، با مشاوران ما ارتباط برقرار نمایید.

آیا امکان خرید نهال به صورت اینترنتی می باشد؟

امکان ثبت سفارش به صورت اینترنتی پیاده سازی شده است اما بنا بر یک سری مسائل فنی، در حال حاضر تنها به صورت تلفنی پذیرای سفارش شما می باشیم.